top of page
WhatsApp%20Image%202021-05-14%20at%2019.

YAŞAM KOÇLUĞU

Yaşam Koçu, bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmeyi, hayatlarının her alanlarında dengede yaşamayı ve kişisel hedeflerini gerçekleştirmeleri için rehber olmayı hedefler.

Gelişime açık, kendi niteliklerinin, yeteneklerinin ve değerlerinin farkına varmayı hedefleyen bireyleri harekete geçirmek için yol arkadaşıdır.

YAŞAM KOÇLUĞU NEDİR?

Yaşam Koçluğu; gelişime açık, yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlayan bireylerin hayatlarının her alanlarında dengede yaşamalarına rehberlik eder.

Bireylerin nitelik ve yeteneklerini su yüzüne çıkartmayı hedefleyen Yaşam Koçları; bireylerin kendilerinde göremedikleri var olan potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayan profesyonel bir rehberdir.

Yaşam Koçu ilk başta bu keşif yolcuğunda, bireylere farkındalık kazandırmayı hedefler. Hepimizin gizlenmiş, ortaya çıkarılmayı bekleyen yetenekleri vardır. Yaşam Koçu, gizli kalmış yetenekleri hızla fark ettirip, bireylerin harekete geçmesi için, danışanı cesaretlendiren kişidir. Bu deneyimi, hayatı sorgulayan, hayatında farklılıklar yaratmak için cesaret gösteren bireyler yararlanabilir.

Peki siz hayatınızda gizli kalmış yeteneklerinizi keşfetmek ister misiniz? Yaşam Koçluğu programlarımızla birlikte, yaşamınızın direksiyonunu elinize almak ister misiniz? Yaşam Koçu, sizi tüm dikkatiyle dinler ve doğru soruları sorarak dönüşüm yolculuğunuzda sizlerin en iyi yol arkadaşı olmaya hazırdır.

Calm Woman

NEDEN YAŞAM KOÇU

Yaşam Koçu, danışanının en iyi dinleyicisi olarak, danışanın nasıl düşündüğünü çözümler. Danışanın içindeki çıkarmaya cesaret edemediği ya da farkına varamadığı potansiyeli, engelleri, kısıtlanmışlıkları, yeteneklerini keşfetmesini sağlar. Danışan, Yaşam Koçu ile birlikte Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğar, farkındalığı artar ve böylece yaratıcılığı gelişir.

 

 • Bireylerin dışsal ve içsel engelleriyle yüzleşmesini sağlar. Çevredeki motivasyon düşüren insanlara inat, danışanın motivasyonunu yüksek tutarak, önüne çıkan engellerle baş edebileceğini gösterir.

 • Farkındalığı artan danışan, kişisel hedeflerini, misyonunu ve vizyonunu oluşturmaya başlayarak, hayatı daha fazla ertelemekten vazgeçer ve eyleme geçer.

 • Yaşam Koçu, danışanına sorumluluklar vererek takibe alır, geri bildirim alarak, gelişimini takip eder.

 • Yaşam Koçu, yargılamadan, eleştiriden ve zorlamadan tamamen uzaktır. Danışanına sadece destek verir. Olumsuzlukların aksine olumlu taraflarını görmesini sağlayarak, danışana güç verir.

 • Yaşam Koçu empatiktir. Güven ve samimiyet ortamında yol gösterir.

 • Yaşam Koçu, yönlendirmeden uzaktır. Alınan kararlar ve elde edilen sonuçlar danışanın iradesiyle oluşur. Çünkü yaşam koçunun odak noktası danışanı ve danışanın hedefidir.

martılar
Stresli Kadın

YAŞAM KOÇLUĞU HEDEFLERİ

 • Gün yüzüne çıkan yeteneklerin, pozitif duygu ve düşünceler eşliğinde hayata geçirilmesini sağlamak. Hedefe ilerlerken zihin, ruh, inanç ve duyguların bütünüyle harekete geçirmek.

 • Kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak.

 • Danışanın direnç gösterdiği kaynağı, sorular sorarak engelleri dışa çıkartıp, farkındalığı arttırmak.

 • Danışanın negatif duygularına olumlamalar göndererek, pozitif duygu halinde kalmasını sağlamak.

 • Sürekli olumsuzluğa odaklanan danışanı, çözüm odaklı bir birey haline getirerek, içindeki potansiyeli görmesini ve kullanmasını sağlamak.

UYARI: İşbu hizmet içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup, sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler, hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamaktadır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir.

Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlar için doktora danışılmalıdır.

bottom of page